Demoli- Sinolea Yüksek Polifenollü Soğuk Sıkım Orta Hasat Natural Sızma Zeytinyağı 500 ML

Demoli- Sinolea Yüksek Polifenollü Soğuk Sıkım Orta Hasat Natural Sızma Zeytinyağı 500 Ml

₺65,00
Vergi dahil
Adet

Bir Soru Sor (0)
 

Whatsapp Destek

 

Güvenli Ödeme

Sinolea, zeytinlerden yağ çıkarmakta kullanılan en yeni yöntemdir. Bu sistemin esasını yağ ile suyun metal yüzeylere karşı gösterdiği ve farklı yüzey gerilim katsayılarından kaynaklanan, farklı tutunma kuvveti oluşturmaktadır. Yağın yüzey gerilim katsayısı sudan düşük olduğundan, çelik plakalar zeytin hamuruna daldırıldığında, yağ diğer unsurlardan daha önce ayrılır ve plakalara yapışır. Plakalara yapışan yağ, kesintisiz bir proses ile lastik taraklar kullanılarak alınmaktadır (6). Sinolea yöntemi mühendislik kriterleri bakımından, oldukça etkili bir modeldir çünkü hijyenik plakalara yapışma yoluyla en iyi kalitede yağ ekstrakt edilmekte, kompleks bir makine ya da işlem gerektirmemektedir. Sinolea yöntemi ile elde edilen yağın doğal kalite özellikleri, özellikle de polifenol içeriği bakımından oldukça zengindir. Ancak, ekonomik kriterler bakımından sistem kesintili üretim yapılması ve yavaş çalışması sebebiyle düşük kapasiteli olup makul bir sürede hamurdan yağın çoğu alınamadığı için de verimi düşük bir sistemdir. Sinolea yönteminde kalan prinadaki yağ oranı oldukça yüksek olduğundan tek başına hamurdan zeytinyağını çıkarmak için kullanılmaz ve iyi verim elde etmek için mutlaka diğer tekniklerle kombinasyona gidilmesi gerekmektedir. Kalan yağı almak üzere, prina su katılarak yoğrulduktan sonra sürekli çalışan santrifüj dekantörlerde işlenmektedir (6). Sinolea – Santrifüjleme sisteminde, zeytin hamurunun içine binlerce çelik bıçaklar çok yavaş hareketlerle batıp çıkarken, hamurdaki yağ yüzey I.Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi 17-18 Mayıs 2008 / Edremit-Balıkesir 16 gerilim farkıyla bıçaklara yapışıp yer çekimiyle toplama deposuna damlar ve işlem sürekli tekrarlanarak hamurdaki yağın çoğunluğu alınmış olmaktadır. Sinolea ile elde edilen verim, zeytin hamurunun nitelikleri ile işlemin süresine bağlı olarak değişmektedir. Bu yöntemle zeytin etindeki yağın bir kısmı alınır, kalan hamur, sistemin ikinci basamağı olan santrifüjlemeye girer. İlk olarak en iyi kalitedeki zeytinyağı sinolea yöntemi ile alınırken, geriye kalan yağ ise santrifüj yöntemi ile alınmakta ve Sinolea yağı ve Dekantör yağı olmak üzere iki tip yağ elde edilmektedir. Bu kombine sistem günümüzde iyi kalitede yağın elde edilmesini sağladığından en çok tercik edilen bir yöntem olarak oldukça yaygınlaşmıştır (6, 7). Zeytinyağı ekstraksiyonunda kullanılan sinolea yönteminin bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Sinolea yöntemi ile elde edilen zeytinyağının oksidasyon direnci, duyusal özellikleri, biyolojik değeri ve kalitesi bakımından üstün olması, düşük sıcaklıkta otomatik ve kapalı bir sistemde uygulanması, az iş gücü gerektirmesi, yağ/su ayırma aşaması ve fazla enerji tüketimi gerektirmeyişi sinolea sisteminin en önemli avantajlarıdır. Ancak, yaygın olarak kullanılan diğer sistemlere (presleme, santrifüjleme) göre verimin düşük oluşu, iyi verim elde etmek için mutlaka diğer tekniklerle kombine edilmesi gerekliliği, daha hijyenik ve daha kontrollü bir temizlik gerektirmesi ve ilk yatırım maliyetinin yüksek oluşu sinolea sistemin dezavantajlarıdır (7). Zeytin hamurundaki sıvı ve katı fazların birbirinden ayrılmasında yararlanılan, presleme, santrifüjleme ve sinolea yöntemleri, elde edilen yağın miktarı ve yan ürünlerdeki yağ oranını etkiledikleri gibi, elde edilen zeytinyağının bileşimi, kalitesi, duyusal özellikleri ve dayanıklılığını da etkilemektedir. Santrifüj yöntemi ile elde edilen zeytinyağlarının toplam fenol bileşenleri içeriği düşüktür, çünkü bu işlemde kullanılan yüksek miktardaki sıcak su fenollerin su fazına geçmesine ve kaybına neden olmakta ve yağın oksidatif stabilitesini etkilemektedir (8). Sinolea (ilk ekstraksiyon) ile elde edilen sızma zeytinyağı, fenolleri, αdifenolleri, hidroksitirosol ve tirosol aglikonlarını ve tokoferolleri, santrifüj (ikinci ekstraksiyon) ile elde edilen zeytinyağlarına göre daha yüksek oranlarda içermektedir (9,10). Bu durum, sinole yöntemi ile elde edilen zeytinyağlarının hem duysal hem de biyolojik değer bakımından üstün kalitede olmasına yol açmaktadır. Ranalli vd. (10) sinolea yöntemi ile elde edilen sızma zeytinyağını, santrifüj yöntemi ile elde edilen zeytinyağları ile kıyaslamışlardır. Sinolea ile elde edilen zeytinyağlarının asitlik ve peroksit, UV özgül absorbans değerleri ile doymuş ve doymamış yağ asitleri bakımından, santrifüj yöntemi ile üretilen zeytinyağlarına benzerlik gösterdiği bulunmuştur. Ancak, sinolea yöntemi ile elde edilen zeytinyağlarının, toplam fenol, α-difenol, hidroksitirosol, tirosol aglikonları, tokoferoller, trans-2-hekzanal, toplam uçucu madde, mum; otooksidasyon direnci ve bulanıklık; duyusal değerler; compesterol/stigmasterol, trans-2- hekzanal/hekzanal ve trans-2-hekzanal/toplam uçucu maddeler bakımından santrifüj yöntemi ile elde edilen zeytinyağlarından daha üstün olduğu bulunmuştur. Sonuç : Zeytinyağı ekstraksiyonunda kullanılan sinolea yönteminin zeytinyağının kalitesi, oksidatif direnci, duyusal ve biyolojik özellikleri bakımından çok önemli avantajları vardır. Verimi arttırmak için yaygın olarak diğer yöntemlerle kombine olarak uygulanan sinolea yöntemi ile üstün özelliklere sahip yüksek kalitede zeytinyağı elde edilebilmektedir.
YOREVTL-DML500ORT

Bu ürüne hiçbir soru sorulmadı.


Teşekkürler! Sorunuz başarıyla ekibimize ulaştı.
Bir Soru Sor
Formu gizle
Captcha
Yorumlar (0)

aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:

Yörevital Diğer ürünler

arrow_upward